предика тивнI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13084


Безособовi-предикативнi прислiвники (ïх ще називають слова ми категорiï стану) виражають: стан природи: тихо, ясно, тепло, холодно, темно; психiчний або фiзичний стан людини: радiсно, весело, сумно, тривожно, легко, душно, соромно; зумовленiсть, необхiднiсть дiï в оцiнцi людини: треба зробити, потрiбно попрацю вати, необхiдно виконати, варто подумати, слiд зрозумiти. В односкладному безособовому ре ченнi такi предикативнi прислiвники виконують роль головного члена ре чення присудка: Смутно i сумно людинi, коли, обер таючись до найдорожчих джерел дитинства, нiчого не бачить вона дорогого, небуденного (О. Довженко)- Так шкода кожноï хвилини, Що порошинкою пролине I зникне в прiрвi забуття, Лишивши жаль i каяття. Олександр Олесь.

предика тивнI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13084