АсимIляцIя I дисимIляцIя приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12469


У мовленнєвому потоцi приголоснi звуки, що стоять поруч, взаємодiють один з одним i цiлком або частково уподiбнюються. Таке явище нази вають асимiляцiєю (вiд латинського assimt^a^io уподiбнення). За напрямом розрiзняють асимiля цiю регресивну (коли наступний звук впливає на сусiднiй попереднiй) i про- гресивну (попереднiй на наступ ний). Асимiляцiя може вiдбуватися як у межах слова, так i на стиковi слiв. Проте такого впливу зазнають не всi звуки i не завжди. Розглянемо найтиповiшi випадки асимiляцiï звукiв.

АсимIляцIя I дисимIляцIя приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12469