АмвросIй Метлинський 1814-1870 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13590


Поет-романтик, перекладач, ет нограф. Автор етнографiчних збiрни кiв Народные южнорусские песни (1854) та Южного русского сборни ка. Центральне мiсце в лiтературнiй спадщинi посiдає збiрка вiршiв Думки i пiснi та ще дещо (1839), у якiй вiн оспiвує героïчну iсторiю ук раïнського народу. Уболiвав А. Метлинський, що вже не чувати дiдiвськоï мови (вiрш До вас), закликав свого героя не зрiкатися колишньоï вольницi, не за биратись у панськi хороми, бо є ви ща мета в життi козака … пiд конем трощити Ворогiв наших невiрних проклятiï костi. Зрадником називав того, хто покидав рiдний край (вiрш Зрадник). У творi образ Украïни й родини ототожнюються. Зрадниковi адресує поет своє застереження й прокляття: Хто свою вiру, хто край свiй покине, Хай той без роду на чу жинi загине, Сам вiн од себе в пущi I тiкатиме, Бо вiн од себе долi не зна тиме, Йому пiсня в серцi вуглем горiтиме.

АмвросIй Метлинський 1814-1870 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13590