Якуб Гаватович 1598-1679 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13558


Польсько-украïнський письмен ник i культурно-освiтнiй дiяч. За кiнчив Ягеллонський унiверситет i здобув ступiнь бакалавра. Згодом висвятився на ксьондза, жив у мiс течках Вишняки й Бережани (Львiв ська обл.). Був учасником оборони Львова вiд нападу туркiв (1669). Ав тор польськомовних вiршiв i прозо вих творiв на теологiчну тематику и перекладiв з латинськоï мови: Казан ня, Школа терпiння, Дзеркало духовноï любовi. Написав вiршова ну трагедiю на бiблiйний сюжет Тра гедiя, або Образ смертi пресвятого Iвана Хрестителя, посланця БоЖњ го, поставлену на ярмарку в Кам ян цi-Струмиловiй. Пiсля другоï та тр тьоï дiï трагедiï виконували двi Давня лiтература раïнськi iнтермедiï Продав кота в мiшку i Найкращий сон. Цi твори е найранiшими з вiдомих на сьогоднi публiкацiй украïнських iнтермедiй.

Якуб Гаватович 1598-1679 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13558