«Чолом доземний моÏй же таки знанIй» orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13700


«Чолом доземний моïй же таки знанiй» iнтимна лiрика поета
. ш адресованим тер п л яч iй i вiрнiй 8 ужинi, вiдомiй п исьм ен ни ц
i Ганнi Б а р в iн о к . I .Ф р ан ко н азв ав цей твiр найлiпшим
вiрш ем поета. Ц я пое зiя переконує, щ о на сх и л i л iт К
улiш ОСЯГ висот у висловi лю бовного по чуття. Линучи думкою в
молодiсть, i сам помолодiлий, герой передає ко хан ня через
видиму м ову почуттiв: … Лягала головою i слухала м узи ку ти х
копит, Що до твоïх несли мене ворiт. Шедеври iнтим ноï лiр
и ки вiдтво рили велич п одруж ньоï сам овiдда ностi
(Благословляю час той i го дину…), сердечний щ ем вiд усвi
домлення того, щ о не захистив найрiднiшу вiд ударiв долi (Дивлюсь на
срiбний волос тв iй , к о х а н а … ).

«Чолом доземний моÏй же таки знанIй» orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13700